หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2555-2559
แผนอัตรากำลังสามปี
พ.ศ. 2558-2560 ระบบแท่ง
ประมวลจริยธรรม
พ.ศ. 2559-2560
แผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. 2559-2561

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการจัดเก็บภาษี
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
บริการข้อมูลตำบล
เที่ยวตำบลเขื่อนผาก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
 
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
นายก อบต.
นายก อบต.
นายประพันธ์ บุญส่ง
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายอนุกุล ธะกุลนา

กิจกรรมวันที่ 14 มีนาคม 2560
โครงการพัฒนาซักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลเขื่อนผาก
กิจกรรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมวัน Sport day โรงเรียน
เขื่อนผากชราบาล
กิจกรรมวันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
กิจกรรมวันที่ 20 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยพืชสด ปอเทือง
กิจกรรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประชาคมโรงเรียนชราบาล หมู่ 3,4
บ้านห้วยบงและบ้านป่าตึง
กิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ประชาคมโรงเรียนชราบาล หมู่ 3,4
บ้านห้วยบงและบ้านป่าตึง
อ่านต่อ »
แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
ที่อยู่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-889786 โทรสาร 053-889786
Copyrights © 2015 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)