หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)