หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเขื่อนผาก
 

1. แกะสลักไม้

เจ้าของผู้ผลิต : นายนิคม ศรีรินทร์

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๘ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประวัติ : นายนิคม ศรีรินทร์ เริ่มฝึกแกะสลักไม้ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี โดยฝึกจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จนเกิดความชำนาญ ลวดลายที่แกะสลักได้แก่ลายเทพพนม แกะสลักตัวหนังสือทำป้ายต่าง ๆ

วัตถุดิบหลัก : ๑. ไม้ ๒.ค้อน ๓. ซิว ๔.มีด

ส่วนประกอบ : ๑.ไม้เนื้ออ่อน ๒. มีด ๓.ซิว ๔.รูปแบบ

ขั้นตอนการผลิต : ๑. ออกแบบ ๒. วาดลวดลายลงวัสดุที่ต้องการแกะสลัก ๓. ดำเนินการแกะสลักตามแบบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ตะกร้าไม้ไผ่ชาวเขา

เจ้าของผู้ผลิต : นายสิงห์แก้ว สุขแสน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ : นายสิงห์แก้ว สุขแสน เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชอบเดินป่า หาของป่ามาขาย แต่ไม่มีภาชนะใส่ของป่า จึงเรียนรู้ ฝึกทำตะกร้าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ฝึกทำจนเกิดความชำนาญ สานตะกร้าได้สวยงาม จึงมีผู้สนใจมาว่าจ้าง ทำมาจนปัจจุบัน

วัตถุดิบหลัก : ๑. ไม้ไผ่ ๒. มีด ๓. ลวด ๔.เชือก

ส่วนประกอบ : ๑. ไม้ไผ่ ๒. ลวด ๓. เชือกสำหรับทำสายตะกร้า

ขั้นตอนการผลิต : ๑.คัดเลือกไม้ไผ่ที่มีลักษณะต้นตรง แก่ ๒. ดำเนินการผ่าไม้ไผ่ (จักตรอก) ให้มีขนาดเท่าที่ต้องการ ๓. กำหนดขนาดของตะกร้า ๔. ดำเนินการสานตะกร้า (ยกสลับเส้น) ให้มีขนาดตามต้องการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กระเป๋าผ้าพื้นเมือง

เจ้าของผู้ผลิต : นางสุพรรณ พงษ์ตา

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๖ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประวัติ : นางสมใจ ทาวงษ์ เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน มีปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านสหกรณ์แปลงสอง มีการตั้งกลุ่มและฝึกตัดเย็บผ้า ประเภทผ้าห่ม และมุ้ง โดยกลุ่มไลน์ออนเชียงใหม่ให้การสนับสนุน จึงได้เข้าร่วมออกแบบประเป๋าผ้าพื้นเมือง ผ้ากันเปื้อน ฝึกทำจนมีความชำนาญ จึงแยกมาเย็บประเป๋าด้วยผ้าพื้นเมืองที่บ้านตนเอง

วัตถุดิบหลัก : ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ส่วนประกอบ : ๑.ผ้า ๒.ลูกปัด ๓.เส้นด้ายลวดลายต่าง ๆ ๔.อื่นๆ

ขั้นตอนการผลิต : ๑.ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งขนาดและลวดลาย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ๒.เตรียมผ้า และสิ่งที่ต้องการประดับให้สวยงาม ๓. ตัดผ้าตามแบบ ๔. เย็บให้ขึ้นรูป ๕. ประดับด้วยลูกปัดหรือลายผ้าให้สวยงาม

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. น้ำอ้อยก้อน และน้ำอ้อยผง

ประวัติความเป็นมา นายบุญศรี ใจด้วง มีอาชีพทำส่วน ทำไร่ ปลูกอ้อย มีประสบการณ์การทำน้ำอ้อยจากบิดา มารดา ประกอบกับครอบครัวปลูกอ้อยอยู่แล้ว จึงมีความคิดที่จะทำน้ำอ้อยก้อน น้ำอ้อยผง ตามบรรพบุรุษ

เจ้าของผู้ผลิต : นายบุญศรี ใจด้วง

ที่อยู่ : ๓๔ ม.๘ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วัตถุดิบหลัก : ๑.อ้อย ๒.โซเดียมคาร์บอเนต

ขั้นตอนการผลิต : ๑.นำอ้อยบดให้ได้น้ำอ้อย ๒.นำน้ำอ้อยไปเคี่ยวจนมีความเหนียวพอประมาณ ๓.เทใส่ภาชนะแม่พิมพ์ (น้ำอ้อยก้อน) ๔.ผึ่งให้แห้งจะได้น้ำอ้อยผง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)